Uvjeti korištenja web stranice Norijada.com

Tvrtka Embers j.d.o.o.
Kastav, Žegoti 33
OIB: 24068993707

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

# 1 Sklapanje ugovora

Naručitelj predaje narudžbu tvrtci EMBERS J.D.O.O. za tisak na majicu ili tisak sa

majicom fotografija i / ili proizvoda povezanih s fotografijama (dalje u tekstu:

„Proizvodi“) dostavljajući digitalne slike u formi podataka („slikovni podatak“).

Potpisom na Narudžbenici Naručitelj predaje obvezujuću ponudu za sklapanje

ugovora. Prije konačne predaje narudžbe, Naručitelj se obvazuje svoje dostavljene

podatke pregledati i / ili izmijeniti, uočiti eventualne greške pri unosu te ih ispraviti

prije konačne potvrde narudžbe. EMBERS J.D.O.O. će Naručitelju potvrditi primitak

narudžbe i prihvat ponude na adresu elektroničke pošte.

#2 Cijene

Dostava Proizvoda obavlja se po cijenama važećim na dan predaje narudžbe od

strane Naručitelja, a koje su navedene na narudžbenici. Ukupna cijena za Proizvode

sastoji se od vrijednosti narudžbe, troškova dostave i ostalih eventualnih sastavnih

dijelova cijene te ne cijena ne sadrži PDV po čl. 90. st.2 ZAKONA O PDV-u.

#3 Pravo Naručitelja na jednostrani raskid ugovora

U skladu s odredbom čl. 79. st. 1 točke 3. Zakona o zaštiti potrošača, Naručitelj

nema pravo opoziva narudžbe tj. nema pravo na jednostrani raskid ugovora nakon

što je EMBERS J.D.O.O. potvrdio prihvat narudžbe, jer se Proizvodi izrađuju po

specifikaciji Naručitelja i prilagođavaju njegovim osobnim potrebama.

#4 Dostava i preuzimanje

Dostava odnosno preuzimanje Proizvoda obavlja se prema odredbama navedenim u

Narudžbenici ili na Internet stranici www.norijada.com., osim ako između

Ugovornog partnera i Naručitelja nije nešto drugo ugovoreno. Vrijeme potrebno za

dostavu ugovara se individualno ili je navedeno unaprijed u postupku narudžbe. U

slučaju kašnjenja s isporukom, Naručitelj nema pravo na naknadu štete, osim ako je

kašnjenje prouzročeno krajnjom nepažnjom ili namjerom Ugovornog naručitelja.

U slučaju dogovorenog preuzimanja Proizvoda u Poslovnici EMBERS J.D.O.O. čuva

Proizvode mjesec dana nakon slanja obavijesti o preuzimanju. U slučaju da

Naručitelj ne preuzme Proizvode ni nakon proteka navedenog roka, EMBERS J.D.O.O.

zadržava pravo u cijelosti namiriti potraživanje s osnove pružene usluge, kao i

opravdano učinjene troškove u vezi s pružanjem usluga. EMBERS J.D.O.O. u tom slučaju

ne odgovara za slučajnu propast ili oštećenje Proizvoda, čak ni u slučaju potrebe

promjene mjesta čuvanja Proizvoda.

Naručitelj nema pravo tražiti naknadu ili kakvu drugu imovinsku korist u vezi s

čuvanjem Proizvoda, neovisno o tome da li i kada je ista preuzeta.

#5 Plaćanje

Prilikom narudžbe Naručitelj određuje način na koji želi platiti Proizvode.

Predviđeni načini plaćanja su: plaćanje prilikom osobnog preuzimanja proizvoda,

plaćanje pouzećem te plaćanje putem transakcijskog računa prema ponudi.

#6 Pridržavanje prava vlasništva

EMBERS J.D.O.O. pridržava pravo vlasništva nad Proizvodima sve do potpunog plaćanja

svih Proizvoda iz iste narudžbe.

#7 Odgovornost za materijalne nedostatke

Proizvod sadrži materijalne nedostatke ako ne odgovara tehničkim normama za

izradu i obradu digitalnih fotografija i s njima povezanih proizvoda. U slučaju

materijalnih nedostatka Proizvoda primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim

odnosima, ako ovim Općim uvjetima nije drugačije određeno.

Naručitelj je dužan o vidljivim nedostatcima na isporučenim Proizvodima

obavijestiti EMBERS J.D.O.O. odmah po isporuci, a najkasnije osam dana po primitku

Proizvoda, inače gubi prava koja mu po toj osnovi pripadaju.

Kod opravdanih reklamacija, tj. nedostataka na Proizvodima, Naručitelj može

zahtijevati da EMBERS J.D.O.O. nedostatke ukloni ili da mu preda Proizvode bez

nedostataka. EMBERS J.D.O.O. može odbiti postupiti po odabiru Naručitelja ako bi

odabrani način ispravljanja nedostataka prouzročio nerazmjerno visoke troškove i

ako bi drugi način ispravka bio značajno povoljniji za Naručitelja. Naručitelj ima

pravo razmjernog sniženja cijene tek ako uklanjanje nedostataka ili isporuka

Proizvoda bez nedostataka nije moguća. U tom slučaju, EMBERS J.D.O.O. će umanjiti

ukupni iznos cijene za Proizvode s nedostacima u visini jedinične cijene usluge za

određenu vrstu Proizvoda.

#8 Odgovornost za štetu

EMBERS J.D.O.O. odgovara za štetu koja Naručitelju nastane zbog namjernog postupanja

ili grube nepažnje EMBERS J.D.O.O.-A, njegovih radnika, zastupnika ili podugovaratelja, u

skladu s općim odredbama odgovornosti za štetu. EMBERS J.D.O.O. ne odgovara za štetu

nastalu Naručitelju zbog obične nepažnje. Odgovornost EMBERS J.D.O.O.-A za štetu u

svakom je slučaju ograničena na iznos cijene za Proizvode koje je naručio

Naručitelj.

#9 Rokovi za isporuku te proces tiska

Smatra se da je uplata na račun potvrda tvrtci EMBERS j.d.o.o. za tisak majica, sa podacima koji su unešeni u web stranicu od strane Naručitelja. Nakon primljene uplate, EMBERS J.D.O.O. zaprima narudžbu te kreće u proces tiskanja majica. Prosječno vrijeme izrade i isporuke majica na Naručiteljevu adresu je 6 radnih dana., a maksimalni rok za isporuku Naručitelju je 14 radnih dana. Ukoliko Naručitelj ne uzme u obzir navedene rokove isporuke, tvrtka Embers j.d.o.o. ne preuzima odgovornost ukoliko otisnute majice nisu došle do željenog datuma (od strane Naručitelja). Ukoliko majice još nisu u procesu tiskanja, Naručitelj može kontaktirati tvrtku EMBERS j.d.o.o. te zatražiti otkazivanje narudžbe uz povrat novaca.

#10 Zaštita podataka, izjava o privatnosti

Vezano za zaštitu (osobnih) podataka kao i sigurnost podataka EMBERS J.D.O.O. se

obvezuje pridržavti odredbi iz Zakona o zaštiti podataka. Za potrebe statističke

procjene EMBERS J.D.O.O. sakuplja pojedine podatke i koristi ih u anonimnom obliku u

tu svrhu. EMBERS J.D.O.O. ne odgovara za gubitak podataka Naručitelja predanih

prilikom naručivanja Proizvoda. Naručitelj je dužan sam se pobrinuti za

posjedovanje kopija podataka koje je prilikom narudžbe predao EMBERS J.D.O.O.-U na

obradu. EMBERS J.D.O.O. ne osigurava podatke koje je dostavio Naručitelj. Slikovni

podaci koje je dostavio Naručitelj brišu se 6 tjedana od predaje narudžbe. Od toga

se izuzimaju oni slikovni podaci koji se arhiviraju na traženje Naručitelja.

#11 Prava intelektualnog vlasništva, kaznene odredbe

Naručitelj sam odgovara za sadržaj prenesenih slikovnih datoteka. Kod svih

slikovnih i inih podataka koji Naručitelj prenese EMBERS J.D.O.O.-U tijekom narudžbe kao

i kod pohranjivanja slikovnih datoteka, Naručitelj je obvezan osigurati da posjeduje

ili da su na njega uredno prenesena sva prava intelektualnog vlasništva (autorsko

pravo, žigovno pravo i sl.) vezana za tako prenesene slikovne podatke. Naručitelj

isključivo sam odgovara za sve posljedice koje nastanu zbog mogućih povreda te je

obvezan EMBERS J.D.O.O. osloboditi bilo kakve odgovornosti u slučaju kršenja tih prava

intelektualnog vlasništva. Naručitelj predajom narudžbe jamči da se sadržajima

prenesenih slikovnih datoteka ne krše kazneni propisi, a posebice ne oni propisi koji

se odnose na širenje dječje pornografije. Ako EMBERS J.D.O.O. sazna za postupanje

protivno ovom jamstvu, odmah će o tome o tome obavijestiti tijela nadležna za

kazneni progon.

#12 Zaključne odredbe

Na ugovorni odnos između EMBERS J.D.O.O.-A i Naručitelja primjenjuje se hrvatsko

zakonodavstvo uz isključenje primjene UN Konvencije o međunarodnoj prodaji

robe.

Ukoliko pojedine odredbe ugovora s Naručiteljem postanu u cijelosti ili djelomično

ništetne, to neće utjecati na valjanost preostalih odredbi.

 

Sve sporove i eventualne nedostatke trudit ćemo se riješiti mirnim putem te na obostrano zadovoljstvo Naručitelja i tvrtke Embers j.d.o.o.

Reklamacije možete slati na info@megamajice.com

Upite čekamo na info@megamajice.com

Vaša košarica
Ukupno: 0.00 kn (0.00 €)   (0 proizvoda)
Vaša košarica je prazna!
Započni kupovinu!